Đảo, bán đảo và đảo nối lục địa là gì?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 7 – Arkady Leokum

Quần đảo là gì?

Nhiều đảo to nhỏ khác nhau tập trung vào một vùng biển nào đó gọi là quần đảo. Trên biển có một loại quần đảo đặc biệt gọi là quần đảo hình cung, loại quần đảo nằm ở khu vực biển phía Tây Thái Bình Dương. Nguyên nhân hình thành: sau khi dãy núi hình cung dưới đáy biển nhô lên cao, nhiều ngọn núi đứt quãng nhô lên khỏi mặt nước, hình thành hàng loạt đảo sắp xếp thành hình cung, càng đặc biệt hơn nữa là trên mặt biển phía Đông châu Á có hiện tượng nhiều quần đảo hình cung nối tiếp nhau, tựa như cài một dải hoa cho châu Á, nên còn gọi là “loạt đảo hoa” như quần đảo Aleutian (ND: ở Mỹ, thuộc Thái Bình Dương), quần đảo Kuri ở Nga, quần đảo Nhật Bản, quần đảo Philippines.

So sánh bán đảo và đảo: đảo là biển bao bọc chung quanh; bán đảo là ba mặt có biển còn một mặt nối với lục địa. Bán đảo ả Rập ở Tây Á là bán đảo lớn nhất