Dấu tay được dùng lần đầu tiên để nhận dạng từ khi nào?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Sự thật là con người có những đường vòng ở cuối ngón tay, và mỗi người mỗi khác, ngay cả người tiền sử cũng thế. Có những bàn tính của người Trung Hoa cổ đại trên đó dấu tay xuất hiện như một cách nhận dạng tác giả của bàn tính.

Vì vậy chúng ta có thể nói rằng dấu tay đã được sử dụng, để nhận dạng cá nhân, cách đây ít nhất khoảng 2.000 năm. Nhưng có sự khác biệt giữa sự tìm hiểu một người về dấu tay cá nhân, hay tổ chức những thông tin này theo một phương pháp khoa học.

Sự đóng góp quan trọng đầu tiên cho khoa học về chỉ tay được thực hiện bởi ông Marcello Malpighi năm 1686. Malpighi, một giáo sư phẫu thuật Ý nghiên cứu những đường vòng vân tay qua một kính hiển vi. Ông thấy rằng những đường vòng được sắp xếp theo mẫu vòng cung và xoắn ốc.

Dấu tay được chính thức sử dụng đầu tiên ở châu Âu để chỉ điểm các tù nhân năm 1858. Vài năm sau, công trình nghiên cứu đầu tiên về cách sử dụng những dấu vân tay được ấn hành. Công trình nghiên cứu này mô tả một phương pháp lấy dấu tay bằng cách dùng một phim mỏng có mực in riêng. Phương pháp này ngày nay vẫn còn được sử dụng.

Trong thập niên 1880, ngài Francis galton, một nhà khoa học người Anh, bắt đầu làm việc trên một hệ thống vân tay được phân loại. Vài năm sau, hệ thống này được ngài Edward Henry, một ủy viên cảnh sát Luân Đôn, làm đơn giản hóa. Chẳng bao lâu sau, dấu tay được sử dụng hầu như khắp nơi, như là một phương tiện chỉ điểm và do thám tội phạm hình sự.

Bạn có biết, ngày nay trong nhiều bệnh viện, dấu chân của bé được lấy ngay khi mới sinh. Đây cũng là một phương thức nhận diện.