Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Đồ trang sức bằng vàng ký hiệu thế nào?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Hàm lượng vàng ròng trong đồ trang sức bằng vàng lấy ký hiệu K để quy giá trị: 12K hàm lượng vàng là 50%. 14K hàm lượng vàng là 58,5%. 18K hàm lượng vàng là 75%. 20K hàm lượng vàng là 83,3%. 22K hàm lượng vàng là 91,6%. 24K hàm lượng vàng là 99%, tức là đủ vàng. Phỏng theo vàng, mạ vàng đều có đánh số đặc biệt.

Như 14KP, 14KF v.v… trong đó K biểu thị mạ vàng, F biểu thị phỏng theo vàng.