Hải lưu có liên quan gì tới bãi cá?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 6 – Arkady Leokum

Có ba bãi cá lớn nổi tiếng thế giới là:

Bãi cá ở Đông Bắc Đại Tây Dương (Bắc Hải)

Bãi cá ở Tây Bắc Đại Tây Dương (Newfoundland)

Bãi cá ở Bắc Thái Bình Dương (Nhật Bản) Tại sao những nơi này lại có bãi cá lớn.

Phân bổ nguồn cá trong thế giới biển cả mênh mông không đều. Cũng giống như trên lục địa, biển cũng chia thành “khu đồng bằng xanh” có sức sản xuất cao, có nước “màu mỡ”, và “khu hoang vu” sức sản xuất thấp, nước “cằn cỗi”.

Ở “khu đồng bằng xanh” tảo mọc tươi tốt, nhiều mồi cho cá, hình thành bãi cá lớn.

Dòng nước lạnh Labrador

Canada Đại Tây Dương

Đảo Newfoundland

Dòng nước ấm Bắc Đại Tây Dương