Làm cách nào rùa thở được dưới nước?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Rùa nước sống cả đời dưới nước, chúng có thể sống ở đầm lầy, ao hồ hay các dòng sông. Chúng lên bộ để phơi nắng hay đẻ trứng. Làm sao chúng thở được khi ở dưới nước?

Rùa có phổi để thở hít không khí. Rùa không thể hít oxy dưới nước như cá, cho nên rùa phải hít không khí đầy phổi trước khi lặn. Dĩ nhiên, không giống như chúng ta, rùa phải di động xương sườn, mà sườn của chúng lại dính chặt vào mu, nên chúng làm cách khác. Rùa có hai cơ bụng đặc biệt. Một loại kéo các cơ quan ra xa khỏi phổi, một loại kéo các cơ quan vào sát phổi để ép khí thoát ra. Một hơi thở sâu có thể giữ cho rùa ở trên đất hoặc dưới nước nhiều giờ.

Rùa nước ngọt có thể ở dưới nước nhiều ngày mà chẳng cần trồi đầu lên. Làm được vậy vì chúng dùng rất ít khí oxy khi nằm yên dưới đáy bể.

Có vài loại rùa lại có đường ống đặc biệt trong cổ hay cuối ruột non. Đó là đường thoát chất thải và phân của cơ thể. Bộ phận này có thể hấp thụ khí oxy trong nước như mang cá. Tuy thế, đôi khi loại rùa này cũng phải trồi lên mặt nước để đớp khí.

Loại rùa mu mềm sống ở vùng nước cạn nhờ chiếc cổ dài, chúng có thể ngoi lên tới mặt nước để thở.