Làm thế nào kiểm soát thân nhiệt?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Máy điều nhiệt kiểm soát nhiệt độ trong một căn phòng bằng cách kiểm tra số lượng nhiệt nơi ấy tỏa ra. Có một bộ phận của não gọi là đồi thị hoạt động giống như là máy điều nhiệt của con người. Nó kiểm tra thân nhiệt và giữ trung bình 370C.

Cơ thể đốt nhiên liệu là oxy để tạo ra năng lượng, chính là nhiệt lượng. Vì cơ thể thường xuyên tạo ra nhiệt lượng, do đó phải có cách thải một số nhiệt lượng đi, nếu không cơ thể sẽ càng ngày càng nóng lên. Chức năng của đồi thị là kiểm soát lượng nhiệt thoát ra để thân nhiệt có thể giữ ổn định ở nhiệt độ khoảng 370C.

Không khí trong phổi khi hô hấp cũng phân tán một số nhiệt lượng. Chất thải của cơ thể tống ra ngoài cũng vậy. Ngoài ra da cũng làm phân tán nhiều nhiệt lượng ra ngoài, vì vậy, nên khi ta sờ vào da thì thấy ấm.

Đồi thị có thể làm cho da tỏa nhiệt lượng nhiều hơn hay ít hơn khi cần. Khi cơ thể càng nóng lên, cần có nhiều máu hơn thường lệ chảy qua trên mặt da, máu này làm tản nhiệt lượng trên bề mặt của da và bề mặt của da làm tản nhiệt lượng vào không khí. Nếu cơ thể bị lạnh, các mao quản dưới da co lại, máu chảy qua ít hơn nên nhiệt lượng cũng ít bị mất đi.

Khi cơ thể càng nóng, ta bị đổ mồ hơi. Mồ hôi là một dung dịch mặn do các tuyền mồ hôi sản xuất. Có nhiều ống nhỏ li ti dẫn mồ hôi từ tuyến mồ hôi đến lỗ chân lông. Từ lỗ chân lông mồ hôi chảy lên trên mặt da. Sự chảy mồ hôi làm nhiệt lượng thoát ra khỏi cơ thể càng nhanh hơn. Khi dung dịch mồ hôi bốc hơi, dung dịch này biến thành khí tan loãng vào không khí. Đồng thời nó cũng mang nhiệt lượng đi. Do đó cơ thể cảm thấy lạnh khi bị ướt hơn khi khô ráo.