Làm thế nào ốc sên có vỏ?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Loài vật có thân mềm và vỏ cứng gọi là loài thân mềm (nhuyễn thể). Có rất nhiều loài thân mềm mang vỏ cứng.

Có loại có hai vỏ dính liền nhau như có bản lề, gọi là loài hai mảnh vỏ gồm con vọp, sò huyết, con nghêu, con vẹm. Có loại chỉ một vỏ, thành hình xoắn ốc và có nắp đậy, đó là ốc sên.

Ốc sên tạo nên vỏ giống như các loài vật thân mềm khác. Vỏ là bộ xương của ốc. Loài vật thân mềm dính vào vỏ bằng những cơ bắp.

Con vật mềm ấy không bao giờ rời vỏ của nó. Khi thân mềm lớn lên, cái vỏ cũng tăng kích cỡ và thêm chắc chắn. Vỏ được hình thành bằng calci và do chính loại thân mềm làm ra. Dĩ nhiên, con vật thân mềm ấy không biết nó đang xây nhà cho chính nó. Cũng có trường hợp, vật thân mềm có những tuyến giáp có thể hấp thu vôi từ trong nước và để dành từng thành tố nhỏ xíu bên cạnh vỏ.

Cũng có loài thân mềm có những tuyến giáp chứa màu sắc. Do đó vỏ có thể lốm đốm, hay một màu, hoặc có từng đường sọc.

Hầu hết vật thân mềm sống ngoài biển, loài hai mảnh vỏ không thể sống mà không có nước. Tuy nhiên có nhiều loại ốc sên vẫn thở khí trời, loại này thường sống trên đất và ở chỗ ẩm ướt trong rừng.

Các nhà khoa học ước tính có hơn 80 ngàn loại ốc sên!