Nấm mọc cách nào?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Nấm là loại cây đặc biệt: không rễ, không cành, không lá. Chúng mọc nhanh đến độ chúng ta có thể quan sát thấy sự tăng trưởng của chúng. Chúng là nấm nên không có diệp lục tố làm nên thức ăn riêng. Có loại nấm ăn rất ngon, có loại nấm độc, có thể chết.

Phần nấm nhô lên mặt đất là phần để hái, phần còn lại của nấm nằm dưới đất kết thành một chùm như một nắm chỉ trắng rối rắm. Những sợi chỉ này gọi là khuẩn ty.

Khuẩn ty do các bào tử nhỏ mọc lên, những bào tử này giống như hạt bụi nhỏ li ti tách ra từ thân nấm lớn. Trên những hệ sợi có những đốm mô trắng nhỏ nhú lên, lớn dần, và cuối cùng bung ra thành một tán dù hay một hình thể khác tùy thuộc theo loại nấm.

Với hầu hết các loại nấm, ở mặt dưới tán dù có những lớp phân tán đồng tâm nằm sát nhau. Trong lớp này các bào tử nhỏ li ti phát triển. Những bào tử này rụng ra và gió sẽ mang đi. Khi các bào tử gặp đất thuận lợi, chúng sẽ phát triển thành cây nấm.