Người Mễ là gốc Tây Ban Nha?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Ba nhóm chính tạo nên dân số Mexico: Khoảng 20 đến 25% là thổ dân da đỏ, con cháu của cư dân nguyên thuỷ. Khoảng 10% là Tây Ban Nha hay con cháu của dân tộc khác. Số còn lại từ 65 đến 70% là dân lai, tổng hợp huyết thống của thổ dân và dân Tây Ban Nha.

Ai là người định cư đầu tiên ở Mexico? Những nhà nhân chủng học nói rằng hầu hết họ là những người gốc châu Á. Người ta cho rằng họ đến Mexico trên đường họ đến Bắc Mỹ, theo đường eo biển Bering. Điều này có thể xảy ra vào thời điểm cách đây từ 10.000 đến 25.000 năm.

Đã có nhiều đế quốc thổ dân da đỏ vĩ đại ở Mexico hơn một ngàn năm trước khi Hernando Cortés đổ bộ lên đấy. Đầu tiên là dân Olmec, rồi dân Maya, tiếp đến là dân Toltec, Zapotec, Mixtec và rồi dân Maya trở lại một lần nữa. Vào thời chinh phạt của Tây Ban Nha, bộ tộc Aztecs cai trị bởi Montezuma, là thổ dân da đỏ có uy quyền nhất của Mễ.

Từ năm 1522 đến 1821, Mexico được coi là một thuộc địa của Tây Ban Nha. Đầu thế kỷ thứ 19 sự hòa hợp giữa nền văn minh Tây Ban Nha và da đỏ bắt đầu tạo nên cách sống của người Mễ ngày nay.

Trong suốt thời gian quản chế của Tây Ban Nha, nhóm cầm quyền là một thiểu số, hình thành bởi những người

Tây Ban Nha sinh trưởng ở đất nước của họ. Sau đấy là những người Tây Ban Nha sinh ra ở Mễ. Về sau, quyền lực nằm trong tay người lai, con cháu của hai dòng máu Tây Ban Nha và da đỏ, mà trước đây họ chẳng có chút địa vị nào trong chính quyền. Còn đại đa số dân da đỏ, họ sống trong hoàn cảnh nô lệ thực sự. Người ta có thể hiểu vì sao phong trào giành độc lập cho Mexico, đòi nhân quyền và bình đẳng cho dân tộc nước ấy thắng lợi.