Những hành tinh khác có vận hành như trái đất không?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Trái đất vận hành theo hai cách. Nó quay quanh mặt trời trong một đường đi cố định gọi là quỹ đạo. Thời gian phải mất cho một vòng quay là 1 năm. Trái đất lại còn quay theo trục của chính nó. Thời gian phải mất cho vòng quay này là 1 ngày. Những hành tinh khác cũng chuyển động theo quĩ đạo mặt trời và cũng quay quanh trục của chúng nhưng vận tốc khác với vận tốc của trái đất.

Trái đất quay quanh mặt trời ở khoảng cách chừng 150 triệu cây số và phải mất 365 ngày mới hết một vòng quĩ đạo. Phải mất gần 24 giờ để trái đất quay quanh trục của nó. Bây giờ hãy so sánh với các hành tinh khác. Khoảng cách trung bình của sao Thủy đến mặt trời vào khoảng 58 triệu cây số và phải mất 88 ngày mới đủ một vòng quay. Người ta tin rằng sao Thủy quay quanh trục của nó cũng phải 58 hoặc 59 ngày.

Sao Kim cách mặt trời 108 triệu cây số, phải mất 225 ngày mới đi hết một vòng quĩ đạo và phải mất 243 ngày để quay quanh trục của nó vì hành tinh này quay ngược: từ đông sang tây.

Sao Hỏa có khoảng cách trung bình đến mặt trời là 228 triệu cây số, phải mất 687 ngày mới đi hết một quĩ đạo, nhưng quay quanh trục của nó thì cũng bằng vận tốc của trái đất. Sao Mộc cách mặt trời 780 triệu cây số, phải mất gần 11 năm 9 tháng mới đi hết một quĩ đạo, nhưng quay quanh trục của nó thì chỉ mất chưa đến mười giờ. Sao Thổ cách mặt trời 1.426 triệu cây số, phải mất 29 năm rưỡi mới đi hết một vòng quĩ đạo, nhưng quay quanh trục của nó chỉ mất khoảng 10 giờ.

Sao Thiên vương cách mặt trời 2.870 triệu cây số, đi một vòng quĩ đạo mất 84 năm. Sao Hải Vương cách mặt trời 4.493 triệu cây số, phải mất 165 năm mới đi hết một vòng quĩ đạo.