Tại sao châu Mỹ không mang tên ông Columbus?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Có hai điều liên quan đến chuyện này: một là tại sao châu Mỹ không mang tên ông Columbus, hai là tại sao lại mang tên một người khác.

Như các bạn biết, Columbus đã khởi hành tìm một con đường về hướng tây đến châu Á. Và ông nghĩ rằng ông sẽ làm được như thế. Nhưng thật ra, ông chỉ khám phá San Salvador, Cuba, và Hispaniola. Điều này không làm mất đi phần nào sự quan trọng trong việc khám phá và lòng gan dạ của ông, nhưng đã tạo ra một vài vấn đề.

Vì ông không tìm thấy sự phồn vinh của Ấn Độ, sự nghi kỵ dậy lên sau chuyến viễn du của ông. Chính quyền Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bắt đầu thắc mắc là Columbus đã tìm ra miền đất nào? Cũng có những nghi vấn là đất này thuộc Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha?

Người ta cử ông Amerigo Vespucci đi kiểm tra. Trong phúc thư, ông Vespucci tường trình hai chuyến đi dọc theo bờ biển mà ngày nay gọi là Nam Mỹ. Trong lời mô tả về vùng đất, ông nói “cái mà chúng tôi đã quan sát có thể là một đại lục”.

Nói khác đi, Amerigo Vespucci biết vùng đất này không phải là một phần của châu Á mà là một tân đại lục. Năm 1507, một nhà địa lý tên là Martin Wald- seemuller cho ra một bản đồ chỉ rõ tân đại lục này. Kèm theo bản đồ có cuốn sách nhỏ trong đó ông ta đề nghị lấy tên người khám phá, Americus, đặt tên cho vùng đất mới là America.

Công chúng tức thì chấp nhận tên ấy và thích quá cho đến nỗi tên ấy cũng được dùng cho cả Bắc Mỹ. Wald- seemuller, chúng ta nên nhớ lại, đề nghị tên America cho Amerigo Vespucci chỉ vì ông ta nghĩ rằng Vespucci đã chứng minh được là có một tân đại lục.