Tại sao chúng ta có hai hàm răng?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Mọi sinh vật, bất kể là người, ngựa, bò, chó, mèo hay chuột đều có một loại răng thích hợp cho đời sống, dinh dưỡng và tính tự nhiên.

Ở loài có xương sống cấp thấp, răng mọc đều trong suốt đời của chúng. Ví dụ cá mập, khi răng đã phát triển đầy đủ và sau một thời gian sử dụng, chúng rụng đi như tóc và cái mới mọc lên thay thế. Động vật cấp cao có số răng nhất định và bao lâu chúng thay răng mới cũng ít xảy ra. Ở con người, chỉ thay răng một lần duy nhất, răng vĩnh viễn mọc lên sau khi răng sữa rụng đi.

Khi sinh ra, đứa bé không có răng. Sau sáu tháng những răng đầu tiên xuất hiện ở giữa hàm dưới. Liên tục trong hai năm số răng mọc độ hai mươi cái, đây là những răng sữa.

Dưới lớp răng sữa, có một lớp răng chuẩn bị mọc lên khi đứa trẻ được 6 tuổi. Răng sữa sẽ được thay thế từ 6 tuổi đến 12 tuổi. Sau đấy, ở mỗi bên cuối mỗi hàm sẽ mọc lên 3 răng hàm. Người lớn có 32 răng vĩnh viễn thay thế cho 20 răng sữa.

Con người có một tập hợp đầy đủ loại răng gồm: răng cửa, răng nanh, răng tiền hàm và răng hàm, được sắp xếp đều đặn. Ở người, răng trong hàm đều có chiều cao bằng nhau và mọc theo thứ tự.