Tại sao chúng ta không cảm nhận được chuyển động của trái đất khi chúng ta quay quanh mặt trời?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12 – Arkady Leokum

Điều này có thể khó tin nhưng tất cả chúng ta đều đang bay rất nhanh xung quanh mặt trời với vận tốc 30km/s mà không có một phương tiện nâng đỡ rõ ràng nào. Lý do mà chúng ta không nhận biết được chuyện này là: vận tốc không phải là thứ cho chúng ta cảm giác về chuyển động mà đúng ra là sự thay đổi vận tốc – tức là gia tốc. Đúng là khi chúng ta bay theo quỹ đạo quanh mặt trời, tốc độ của chúng ta là không đổi nhưng hướng của chúng ta thì thay đổi liên tục, tạo ra một gia tốc; nhưng bán kính của quỹ đạo này lại tới 150 triệu km, quá lớn đến nỗi ngay cả khi di chuyển ở tốc độ đó, gia tốc của chúng ta nhỏ hơn tới 1.700 lần so với gia tốc trọng trường, thứ đang giữ chúng ta lại trên bề mặt trái đất. Và như thế là quá nhỏ để chúng ta có thể nhận thấy.