Tại sao gọi là Hồng Hải?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 7 – Arkady Leokum

Trong trường hợp bình thường, nước biển của Hồng Hải là màu xanh da trời và màu xanh lá cây, về mùa hè nhiệt độ nước tăng lên, có một loại chùm tảo lông màu hồng mọc rất nhanh, nước biển thành màu nâu hồng, nên gọi là “Hồng Hải”.