Tại sao hệ thống thập phân được phát minh?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Khi khoa học bắt đầu phát triển, cách đây vài trăm năm, các nhà khoa học đã băn khoăn với sự đo lường.

Tiêu chuẩn thay đổi từ nước này đến nước khác và thậm chí ngay trong cùng một nước. Vì vậy trong suốt thập niên 1700, các nhà khoa học thảo luận về một hệ thống đo lường dễ hiểu có thể được cả thế giới chấp thuận.

Hệ thống ấy được phát minh ở Pháp năm 1791. Người Pháp có những lý do để thực hiện điều ấy. Họ vừa mới ở giữa thời kỳ cách mạng. Những nhà lãnh đạo cuộc cách mạng muốn trút bỏ những điều nhắc nhở về một quá khứ đáng ghét. Vì thế họ muốn thiết lập một hệ thống đo lường mới.

Họ bắt đầu với chiều dài. Họ quyết định thiết lập “mét” (do một từ La tinh có nghĩa là đo đạc) làm tiêu chuẩn. Toàn bộ hệ thống đo lường mới được gọi là hệ thống thập phân. Khởi thủy họ cố gắng làm cho đơn vị mét (thước) đúng với 1/40.000.000 của chu vi trái đất. Nhưng khi tính toán, mới hay là nó sai với chu vi của trái đất, vì cái thước của họ là khoảng cách giữa hai điểm của một thanh platinum-iridium. Tất cả đơn vị đo lường theo hệ thống này, chiều dài, thể tích, khối lượng – đều ít nhiều liên hệ đến mét.

Thật vậy, hệ thống thập phân rất dễ nhớ và dễ sử dụng. Mặc dầu đầu tiên người ta không muốn thay đổi. Năm 1840, chính phủ Pháp phải cương quyết khuyến cáo người dân sử dụng hệ thống thập phân, nếu không sẽ bị xử phạt.

Các quốc gia khác dần dần chấp nhận hệ thống thập phân và ngày nay hầu như toàn thế giới đều dùng nó.

Vương quốc Anh ngày nay “đang từng bước du nhập” hệ thống này.