Tại sao hình dạng của xe “công thức” lại rất kỳ quái?

Từ khi ra đời, ô tô luôn luôn là một phương tiện giao thông quan trọng nhất của con người. Đồng thời, ô tô cũng gia nhập vào hàng ngũ của các cuộc đua thể thao. Đua ô tô không những là một thử thách về mặt kỹ năng

lái xe của vận động viên, nó cũng là một phương thức để kiểm nghiệm mức độ