Tại sao Hồng Hải lại có hàm lượng muối cao như vậy?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 7 – Arkady Leokum

Khu vực này thuộc khí hậu nhiệt đới sa mạc, quanh năm ít mưa, nóng và bốc hơi nhiều. Nhiệt độ bình quân hàng năm trên 200C, tháng tám bình quân cao hơn 320C; lượng mưa hàng năm chỉ có 25mm; do nhiệt độ cao, quanh năm gió to, lượng bốc hơi hàng năm trên 2100mm, bằng 84 lần lượng mưa. Dưới điều kiện đặc biệt ấy, nước biển bị hao hụt nhiều, lượng muối tích lũy nhanh nên hàm lượng muối của Hồng Hải cao; nhất là không có nước sông từ đại lục chảy ra nên độ muối của biển càng tăng.