Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Tại sao khi cho một cái muỗng vào một chai rượu sủi bọt thì giúp giữ lại bọt khí?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Một số người khẳng định rằng muỗng bạc sẽ làm việc này rõ nhất. Một chai rượu sủi bọt với một cái muỗng ở cổ chai thì giữ lại bọt khí tốt thấy rõ.

Vấn đề là, một cái chai mà không có cái muỗng ở cổ chai cũng làm được như thế. Nói khác đi, nếu không bị lắc lên quá nhiều, một chai rượu sủi bọt sẽ giữ lại bọt khí của nó một cách hoàn hảo trong cả một ngày mà không cần sự trợ giúp nào từ bên ngoài.