Tại sao lực hút trong không gian không giống như trên mặt đất?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Mọi vật trong vũ trụ đều có sức hút đối với một vật khác. Ta gọi đó là trọng lực. Nhưng sức hút của trọng lực tùy thuộc vào hai sự kiện:

Thứ nhất, tùy thuộc vào hình dáng của vật. Hình dáng càng lớn, trọng lực càng lớn. Hình dáng càng nhỏ, trọng lực càng ít. Ví dụ, trái đất lớn hơn mặt trăng, trọng lực của trái đất mạnh hơn trọng lực của mặt trăng.

Thứ hai, sức mạnh của trọng lực tùy thuộc vào khoảng cách giữa hai vật. Vật càng gần trọng lực càng mạnh, vật càng xa trọng lực yếu hơn.

Lấy con người đứng trên trái đất làm thí dụ. Trái đất lớn như thế, con người bị trái đất hút là điều dễ hiểu. Nhưng mọi vật đều bị hút vào trung tâm trái đất. Sức mạnh của trọng lực, ở bất cứ nơi nào, tùy thuộc vào khoảng cách từ vật ấy đến trung tâm trái đất.

Sức mạnh của trọng lực ở bờ biển lớn hơn ở đỉnh núi. Bây giờ, giả sử một con người đi vào khoảng không, xa cách tâm trái đất sức hút của trọng lực cũng yếu đi.

Khi con người đi vào vũ trụ xa cách hẳn trọng lực của trái đất, anh ta không bị sức hút nữa, anh ta ở trong điều kiện không trọng lượng. Do đấy trong các tên lửa hoặc phi thuyền vũ trụ, những phi công vũ trụ và các vật dụng bị mất trọng lượng, trôi nổi trong không gian.