Tại sao những người ở phía nam của đường xích đạo không cảm thấy họ bị lộn ngược?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12 – Arkady Leokum

Cảm giác của chúng ta về việc lên và xuống có được là do sỏi thính giác ở tai trong. Mỗi cơ quan này có một vùng cảm giác nhỏ, rộng khoảng 2mm, chứa nhiều ngàn tế bào lông. Những sợi lông nhỏ nhô ra từ các tế bào này dò tìm các chuyển động của các hạt sỏi thính giác giống như phấn. Vì chuyển động của các hạt này bị tác động bởi trọng lực nên tạo cho chúng ta cảm giác đứng thẳng hay lộn ngược một cách tương đối so với trọng lực.