Tại sao những người xây đường hầm đạt được một độ chính xác cao như thế bên dưới mặt đất?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12 – Arkady Leokum

Phương pháp tiêu chuẩn là đầu tiên phải tìm ra hướng bằng các phương pháp khảo sát địa hình bình thường từ trên bề mặt. Sau đó đặt các trục thẳng xuống vào trong ngọn đồi tới một độ sâu cần thiết. Chỉ sau đó việc đào bới mới bắt đầu từ cả hai đầu, đi theo các trục đó cùng với các chỉ dẫn về phương hướng từ trên bề mặt. Cách này thường được thực hiện khá tốt nhưng không phải là không thể sai lầm. Những người xây dựng của đường hầm dài 400m Salt- ersford, ở trên kênh Trent và Mersey cạnh Northwich, Chesire, đã không thực sự thành công trong việc làm hai đầu đường hầm gặp nhau ở giữa, kết quả là có một chỗ gấp khúc lớn trong đường hầm.