Tại sao ta nhìn thấy mặt trăng có nhiều hình dạng?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Mặt trăng quay quanh trái đất thoe một quĩ đạo, chừng một tháng mới đi hết một vòng. Mặt trăng cũng quay quanh trục của nó, một vòng như vậy mất 27 ngày, 7 giờ và 43 phút. Vì thời gian quay quanh trái đất và quay quanh trục của nó gần bằng nhau nên mặt trăng luôn luôn giữ một phía quay vào trái đất.

Mặt trăng không tự phát ra ánh sáng như mặt trời nhưng nó phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Vì mặt trăng quay quanh trái đất, những phần khác nhau của nó được mặt trời chiếu sáng.

Đôi lúc ta thấy được toàn thể mặt trăng sáng lên, và những lúc khác ta chỉ thấy được một phần mặt trăng sáng lên mà thôi. Điều đó làm ta nghĩ rằng có lẽ mặt trăng luôn thay đổi hình dạng trên bầu trời. Những sự thay đổi này gọi là những tuần trăng biểu thị độ chiếu sáng khác nhau của mặt trời đối với mặt trăng.

Tuần trăng đầu tiên gọi là trăng non, đó là lúc mặt trăng ở giữa trái đất và mặt trời. Trăng non không rõ lắm. Bề mặt của mặt trăng được mặt trời chiếu sáng. Phần sáng lúc này giống như một lát mỏng vòng cung của một hình tròn, đó là trăng lưỡi liềm.

Phần sáng của mặt trăng càng ngày càng lớn hơn cho đến khi nó trở thành nửa hình tròn, đó là trăng thượng huyền. Khi toàn thể mặt trăng được mặt trời chiếu sáng, ta gọi là trăng tròn. Rồi mặt trăng càng ngày càng ít sáng hơn và ta gọi là trăng hạ huyền. Chu kỳ chấm dứt với trăng lưỡi liềm và đổi qua chu kỳ khác với trăng non. Từ vầng trăng non này đến vầng trăng non kế tiếp, gọi là một chu kỳ đầy đủ, kéo dài hơn 29 ngày rưỡi.