Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Tại sao tiền tệ dựa trên vàng?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Tiền tệ không phải là đồng kim loại hay đồng bạc giấy được in ra. Đấy chỉ là biểu tượng của tiền tệ, nhưng chúng thay thế cho một cái gì thật.

Tiền tệ dựa trên một số lượng lớn trữ kim quí nằm trong tay nhà nước, do nhà nước ấn hành tiền tệ. Tiêu chuẩn dùng để đo lường giá trị tiền tệ được sử dụng rộng rãi khắp thế giới văn minh là vàng và bạc. Chúng là thứ quí hiếm đủ để đảm bảo giá trị của chúng, tuy nhiên phải đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Nói khác đi, tiền giấy và tiền kim loại do nhà nước ban hành làm “tiền tệ” được chấp nhận có một giá trị chắc chắn bởi vì có sự tiếp tế vàng và bạc để yểm trợ cho tiền tệ ấy.

Năm 1821, Anh quốc chỉ dùng một kim loại độc nhất làm căn bản cho hệ thống tiền tệ, và vàng đã được chọn như là thứ tiền tệ chính thức. Vào năm 1914 vàng là thước đo giá trị của tất cả tiền tệ trên thế giới. Có tiêu chuẩn giá trị rồi, từ đó các nước giao thương dễ dàng với nhau. Đồng Đôla của Mỹ, đồng Franc của Pháp, đồng Mark của Đức trước đây đều có tiêu chuẩn giá trị bằng vàng.

Vào năm 1933, hầu hết các nước không còn dùng vàng làm tiêu chuẩn nữa. Nhưng nhiều loại tiền tệ, trong đó có Mỹ vẫn còn dựa trên giá vàng. Và vàng vẫn còn rất quan trọng trên thương trường quốc tế. Nhà nước mua bán các thỏi vàng gọi là nén. Một phần vàng được sử dụng để trả nợ quốc tế, một phần để dự trữ. Phần dự trữ gọi là “trữ kim”.