Tại sao trong mũi ta lại có chất nhầy?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 4 – Arkady Leokum

Trong cơ thể ta, bất cứ bộ phận nào, chất gì đều có một chức năng, một mục đích. điều này đúng cho cả chất nhầy – ta gọi nôm na là “cứt mũi” mà ta thường cố gắng hỉ nó ra, tống nó ra ngoài – trong mũi ta.

Lỗ mũi là một thông lộ qua đó không khí được đưa vào cơ thể (phổi) ta. Trước khi vào đến phổi, không khí phải được qua một loạt khâu xử lý. Chẳng hạn, không khí phải được hâm nóng, phải được làm sạch. Những hạt bụi nhỏ lẫn trong không khí phải được lược bỏ ngay tại lỗ mũi.

Khâu làm sạch không khí đầu tiên là do những cọng lông to, cứng ở ngay cửa lỗ mũi. Tại đây những hạt bụi lớn bị lược bỏ. Bắt đầu từ lỗ mũi cho đến buồng khí trong phổi, thông lộ dẫn khí có “phết” những tế bào có lông nhỏ li ti. Những lông này được gọi là “cilia” (vi mao).

Chất nhầy trong mũi ta trong khe, không có màu sắc gì cả. Sỡ dĩ ta nhìn thấy nó có màu xám xanh, xám vàng là vì những hạt bụi nhỏ li ti đã bị các vi mao cản lại, đẩy ra, tại đây nó hòa lẩn vào với chất nhầy nên ta mới thấy chất nhầy có màu.