Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Thế nào gọi là người môi giới?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Thói quen dân gian xưa nay gọi người mối lái là “lái buôn”. Người này là môi giới cho hai bên mua và bán giao dịch với nhau để rồi nhận được tiền hoa hồng. Ngày nay từ này đã không còn nghĩa chung chung nữa.

Phạm vi hoạt động của người môi giới tương đối rộng, có người môi giới cổ phiếu, người môi giới về thể thao, người môi giới về văn hóa, người môi giới về thị trường… Hầu như trong mọi lưu thông về tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng đâu đâu cũng thấy vai trò của người môi giới. Thậm chí diễn viên muốn đi biểu diễn, nhà văn muốn xuất bản sách, nhà nghiên cứu muốn ứng dụng thành quả khoa học kỹ thuật cũng phải nhờ sự tác động của người môi giới.

Để đưa hoạt động của môi giới thực tế đã tồn tại này vào quỹ đạo quản lý, các chính quyền của các quốc gia đã thành lập sở giao dịch cho người môi giới mang tính tổng hợp các ngành nghề. Nhờ đó hoạt động kinh doanh môi giới tồn tại rộng rãi trong đời sống; từ chỗ ngấm ngầm, phân tán, vô tổ chức, bắt đầu trở nên công khai, tập trung, có tổ chức để họ góp sức phát triển nền kinh tế thị trường của đất nước.