Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Thời Trung Cổ là thời nào?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 5 – Arkady Leokum

Các sử gia đã chia lịch sử loài người thành ba thời kỳ lớn: thời Thượng cổ, thời Trung cổ và thời Hiện đại. Thời

Trung cổ nằm vắt ngang giữa thời Thượng cổ với thời Hiện đại, nghĩa là từ khi đế quốc La Mã bắt đầu sụp đổ cho đến khoảng thế kỷ XV. Tất nhiên chẳng thế nào ấn định chính xác và dứt khoát năm nào là năm bắt đầu, năm nào là năm chấm dứt thời Trung cổ. Thời này thời kia chồm qua nhau chút chút chứ! Nhưng niên hiệu mà người ta phần đông chấp nhận – năm khởi đầu của thời Trung cổ – là năm 476 sau Công nguyên, khi vị Hoàng đế La Mã cuối cùng bị truất ngôi. Và thời điểm chấm dứt thời Trung cổ là năm 1453 khi Constantinople, thủ đô của đế chế phương đông bị lọt vào tay quân Thổ.

Thời Trung cổ ra làm sao? Có những biến cố gì quan trọng xảy ra? đây là thời kỳ mà đạo Ki Tô toàn thắng phiếm thần giáo ở châu Âu. Trong thời Trung cổ, chế độ phong kiến phát triển và suy tàn là nền móng của một tổ chức quốc gia theo kiểu hiện đại hình thành. Mặc dù đây cũng là thời của các hiệp sĩ, nhưng sự tàn bạo vẫn còn nhan nhản. Các lãnh chúa tuyền xưng niềm tin cao quí và lãng mạn bằng những lời hoa mỹ, nhưng đồng thời lại đối xử bất nhân với nông nô. đây cũng là thời chưa có những thắc mắc gì nhiều về vấn đề niềm tin. Chưa có thời nào tôn giáo lại giữ vai trò quan trọng như thời này. Giáo hội và chính quyền chẳng những liên kết chặt chẽ với nhau mà thường khi giáo hội nắm luôn cả chính quyền. Vào thời Trung cổ, các Giáo hoàng đã mất dần uy quyền trong các lãnh vực không liên quan đến tôn giáo.

Nên thương mãi hiện đại bắt đầu từ thời Trung cổ với việc phát hiện ra những đường hàng hải mới để đi đến Ấn độ và Trung Hoa. Trong thời Trung cổ, khoa học không có được những tiến bộ lớn mà ngay nền văn học đương thời cũng chỉ khai thác đề tài hiệp sĩ và chiến trận. Nền kiến trúc thời Trung cổ được biểu hiện hầu như trọn vẹn trong kiến trúc các ngôi đại giáo đường kiểu gô tích và cửa kính màu.