Tiền đóng thuế đi đâu?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Không ai thích đóng thuế. Ngày nay, có rất nhiều loại thuế và có loại rất cao, người dân thắc mắc: tất cả số tiền ấy đi đâu?

Sự đóng thuế là một tiến trình, nhờ đó mà nhà nước có được số tiền cần để chi dụng cho những công việc mà người dân muốn nhà nước làm. Ở Anh, chính quyền địa phương và trung ương thâu thuế để trả cho những dịch vụ mà người dân đã quyết định là chính phủ phải cung cấp. Sẽ rẻ hơn nhiều và hiệu quả hơn nhiều nếu trường học, đường sá, dịch vụ phòng cháy chữa cháy và công an, quân đội, do nhà nước điều hành hơn là mỗi một gia đình ráng tự cung cấp đường mà đi, tự lo trường học và an ninh cho mình.

Qua nhiều năm, ngân sách đủ loại của chính phủ càng ngày càng gia tăng. Một trong những lý do làm gia tăng ngân sách của chính phủ trung ương là vấn đề quốc phòng. Chính quyền địa phương cũng có những nhu cầu khác nhau, vì thế sự chi tiêu của nhà nước cũng gia tăng.

Cần phải có những con đường và xa lộ tốt hơn để lưu thông một lượng lớn xe cộ. Trường học cần nhiều thêm và tốt hơn, đại học cũng cần mở rộng. Người dân muốn có bệnh viện tốt hon, công viên, và các tiện nghi công cộng cũng phải được thành phố, tỉnh cung cấp.

Thuế thu nhập là nguồn tài trợ quan trọng đối với việc điều hành của chính phủ trung ương. Thành phố và tỉnh có được tỉ lệ trong tổng thu nhập. Vài loại thuế khác, như thuế trị giá gia tăng, được phép thu, để nâng số tiền lên khi cần dùng. Nếu không có những loại thuế này, sẽ không có một dịch vụ nào, hỗ trợ nào, bảo vệ nào mà người dân cần lại có thể thực hiện được.