Tiếng Anh được hình thành như thế nào?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Những từ trong ngôn ngữ tiếng Anh bắt nguồn từ nhiều nơi khác nhau, nhưng tiếng Hy Lạp và La tinh cung cấp hầu hết các từ được dùng trong tiếng Anh hiện đại. Một từ đơn La tinh, chẳng hạn như “manus” (tay) là nguồn gốc của các từ manufacture (làm ra, sản xuất), manicure (làm móng tay), manipulate (thao tác bằng tay), emancipate (giải phóng)…

Từ La tinh “scribere” (viết) mang đến cho chúng ta các từ như scribble (vẽ hoặc viết nguệch ngoạc), scripture (sách kinh), subscription (mua báo dài hạn) và nhiều từ khác nữa. Từ Hy Lạp như “autos” (tự mình) trong các chữ autobiography (tự truyện), automobile (xe hơi), autograph (chữ ký riêng), automatic (tự động)…

Có nhiều từ được thành lập bằng cách thêm ở trước từ gốc một từ phụ gọi là tiếp đầu ngữ hay thêm ở sau từ gốc gọi là tiếp vĩ ngữ như tiếp đầu ngữ “bi” (hai) trong các từ bicycle (xe đạp), bisect (chia đôi), hoặc tiếp vĩ ngữ “able” (có khả năng) như lovable (đáng yêu), peaceable (thanh bình).

Tiếng Anh gồm những từ mượn của các thứ tiếng nước khác. Tiếng Anh bắt đầu trước kỷ nguyên Kitô với các thổ ngữ của các bộ tộc như Angles, Jutes và Saxons. Thêm vào đấy giọng nói của miền Scandinavie của người xâm lăng Viking. Và vào thời gian có cuộc chinh phục của người Norman (1066), vua William the Conqueror đã đưa vào tiếng Anh biết bao nhiêu thuật ngữ của tiếng Pháp và tiếng La tinh.

Về sau, những nhà thám hiểm và những thương gia xuôi, ngược khắp thế giới, họ mượn rất nhiều từ của các dân tộc mà họ đến buôn bán. Vay mượn của tiếng Ấn Độ có các từ nhưng bungalow (nhà gỗ một tầng), punch (cú đấm), faker (người giả mạo). Vay mượn của tiếng Hà Lan có các từ như freight (hàng hóa chuyên chở), schooner (thuyền 2 buồm), landscape (phong cảnh). Vay mượn của tiếng Tây Ban Nha và châu Mỹ La tinh có các từ như potato (khoai tây), cargo (hàng hóa), tobacco (thuốc lá sợi) và hurricane (trận bão). Và tiếng Anh vẫn tiếp tục giàu thêm nhờ các tiếng địa phương của các dân tộc khác nhau, và nhờ sự phát triển mới trong khoa học, thể thao và trong tất cả các sinh hoạt.