Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Trái phiếu là gì?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Trái phiếu là loại giấy bằng chứng nó được thỏa thuận giữa con nợ và chủ nợ, theo mức lợi tức nhất định quy định ngày tháng hoàn vốn và lãi, nó là chứng phiếu có giá trị. Có thể chia làm bốn loại: trái phiếu công ty, trái phiếu quốc gia, trái phiếu thế chấp bất động sản và trái phiếu quốc tế.

Trái phiếu công ty là bằng chứng khoản vay của công ty cổ phần phát hành để thu hút vốn, quan hệ giữa chủ nợ và công ty chỉ hạn chế trong quan hệ bình thường giữa chủ nợ và con nợ. Chủ nợ hàng năm có thể lĩnh được một lợi tức nhất định từ công ty, hoặc đến kỳ lĩnh được một lợi tức tiền gốc.

Trái phiếu quốc gia là bằng chứng khoản vay mà quốc gia phát hành để thu hút vốn, người giữ trái phiếu có thể theo quy định mà nhận lấy được lợi tức từ quốc gia hoặc đến kỳ thu hồi tiền vốn.

Trái phiếu thế chấp bất động sản là trái phiếu do ngân hàng thế chấp phát hành để thu hút khoản tín dụng cho vay thế chấp bất động sản. Người giữ trái phiếu này theo quy định được nhận lợi tức và tiền vốn.

Trái phiếu quốc tế là các loại trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế của người vay của các nước.

Ngoài ra, trái phiếu còn có thể chia làm trái phiếu ghi danh và trái phiếu vô danh. Trái phiếu ghi danh chỉ loại trái phiếu trên sổ vay đăng ký họ tên người cho vay (trái chủ), người vay lúc trả lợi tức và tiền vốn thì căn cứ vào sổ vay trả tiền. Trái phiếu vô danh là trái phiếu có lợi tức, trên trái phiếu kèm theo phiếu lợi tức, người vay nhìn phiếu trả lợi tức mà không cần biết tên họ của người cầm phiếu.