Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Trên thế giới thực tế có bao nhiêu loài sinh vật?

Tính từ khi Trái Đất ra đời, trên Trái Đất tổng cộng đã xuất hiện khoảng 500 triệu đến một tỉ loài vật. 98% loài vật này đều bị tiêu diệt vì thiên tai như động đất, núi lửa, lũ lụt. Chỉ còn sống sót lại một phần. Khủng long đã từng xưng bá một thời trên Trái Đất, 65 triệu năm trước vì vỏ Trái Đất vận động, khí hậu phát sinh biến đổi to lớn khiến cho khủng long không thể nào thích nghi được, nên đã lần lượt bị tiêu diệt. Có thể nói rất nhiều loài vật mà con người chưa từng nhìn thấy đã bị xóa bỏ khỏi Trái Đất.

Những loài vật hiện còn trên Trái Đất chính xác là bao nhiêu không có ai có thể biết nói rõ được, vì các nhà khoa học chưa thể điều tra hết mọi ngóc nghách trên Trái Đất. Nhưng theo dự tính của một số nhà khoa học, số sinh vật hiện nay còn khoảng hơn 10 triệu loài (một số người khác lại cho rằng còn khoảng 37 triệu loài). Những loài vật đã được con người biết đến có khoảng 1,7 triệu loài, trong đó động vật có vú hơn 4.200 loài, chim hơn 9.000 loài, động vật bò sát hơn 5.100 loài, động vật lưỡng cư hơn 31.000 loài, cá hơn 21.000 loài, động vật không có xương sống khoảng 1,3 triệu loài, thực vật cao cấp 25 vạn loài, thực vật cấp thấp 15 vạn loài.

Nguồn tài nguyên về các loài thực vật này là một tài sản tự nhiên khổng lồ. Đối với các loài thực vật, các nhà khoa học chỉ mới nghiên cứu được 1%, đối với các loài động vật các nhà khoa học nghiên cứu còn ít hơn nhiều, kiến thức về nó càng ít hơn. Nhưng một điều có thể khẳng định là, trong số những loài vật này một phần lớn có những giá trị nhất định, loài người có thể lợi dụng được. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ chúng tốt hơn, tăng cường nghiên cứu chúng để những ưu thế của chúng sớm được phát huy.

Từ khoá: Tài nguyên các loài vật.