Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Vì sao con người lập ra trường học?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Từ thời còn sống trong hang, con người đã không ngừng dạy dỗ cho con cái những điều họ hiểu biết. Nếu họ không dạy, sẽ chẳng có đứa con nào còn sống sót vì chúng sẽ chẳng biết con vật nào là nguy hiểm, cây cỏ nào ăn vào thì khỏe mạnh và làm thế nào để đốt lửa giữ cho ấm.

Sau nhiều thế kỷ, con người bắt đầu viết ra những điều mình hiểu biết. Theo cách này, họ lưu giữ được nhiều kiến thức hơn và truyền lại cho con cháu.

Đến khi chữ viết được phát minh, lúc ấy bắt đầu có trường học. Những trường học đầu tiên mà chúng ta biết có lẽ là ở vùng Lưỡng Hà và Ai Cập cách đây ba hay bốn ngàn năm.

Như vậy trường học được bắt đầu để truyền đạt kiến thức và giúp chuẩn bị cho lớp trẻ vào đời. Nhưng phương thức mà hầu hết các xã hội đặt ra vào thời xưa, cho thấy không phải mọi giới trẻ đều được đến trường học và được hưởng một nền giáo dục tốt. Ví dụ, ở Ai Cập, nền giáo dục cao cấp được dành cho những người trẻ chuẩn bị thành tư tế, hoặc giới chức chính quyền, kiến trúc sư và bác sĩ. Chỉ có một số ít người trẻ được hưởng nền giáo dục này.

Một nhóm người cổ đại khác là người Hebreu (Do Thái) đã có một truyền thống giáo dục lâu đời. Khi còn là một quốc gia độc lập, trong mỗi gia đình người cha dạy cho con cái biết lịch sử của dân tộc, biết luật pháp và tôn giáo của nước họ. Về sau, khi dân Do Thái bị người nước ngoài cai trị, vì lo sợ cho tập quán và tín ngưỡng của nước mình bị mai một, họ thiết lập các trường học để dạy mọi người, giàu cũng như nghèo, về ngôn ngữ, tôn giáo và lịch sử của Do Thái. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nền giáo dục chính thức được phát động cho cả người giàu lẫn người nghèo.