Vì sao lá cây quay về phía ánh sáng mặt trời?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Nếu cây cối không làm thế, chúng không thể sống được. Chúng sẽ không có thức ăn.

Lá sản xuất thức ăn dưới hình thức một chất đường, để nuôi cây. Lá chứa một chất xanh đặc biệt cho phép lá thực hiện điều này. Chất xanh này gọi là chất diệp lục. Chất diệp lục chỉ sản xuất ra đường khi có ánh sáng mặt trời. Tiến trình sản xuất thức ăn này gọi là sự quang hợp, có nghĩa là “trộn đều với ánh sáng”.

Vì vậy chúng ta thấy lá cây luôn quay về phía ánh sáng mặt trời. Các nhà thực vật học gọi đó là hiện tượng cây cối “hướng quang”, nhưng cây thực hiện điều này như thế nào?

Tế bào trong cây chứa những chất tăng trưởng gọi là auxins. Chất này tránh ánh sáng mặt trời. Khi cây không ở trong ánh sáng, chất auxins tụ tập trong các tế bào cây nằm bên phía khuất xa ánh sáng. Chất auxins làm cho tế bào bên phía này phát triển nhanh hơn các tế bào bên phía có ánh sáng và làm cho cây nghiêng về phía ánh sáng.

Thường thường chúng ta nghĩ rằng cây không có một động thái nào cả. Bởi vì những động thái của cây rất chậm, khó mà thấy được. Nhưng nếu xem trên phim chiếu nhanh, ta sẽ thấy được lá, hoa, cành của cây hầu như hoạt động không ngừng – ngay cả khi không có gió thổi.

Một vài loại cây tăng trưởng rất nhanh. Bí ngô, mướp, dưa leo, trong mười phút là bò được một vòng quanh trụ leo.