Vũ trụ bao xa?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Hầu hết các nhà thiên văn nghĩ rằng vũ trụ mà chúng ta quan sát chỉ là một phần của toàn thể vũ trụ. Họ chụp ảnh toàn thể vũ trụ như là phần trải rộng xa tít vào không gian. Nhưng vũ trụ trải rộng đến bao xa? Hay là xa mãi đến vô tận? Nếu không, có lẽ nó có một giới hạn cuối cùng đâu đó. Và nếu có điểm tận cùng, cái gì nằm ở cuối điểm tận cùng ấy?

Các nhà thiên văn nghĩ rằng câu trả lời nằm ngay trong bản chất của không gian. Theo lý thuyết hiện đại, không gian là đường vòng cung bao quanh chính nó. Điều đó có nghĩa là bạn không bao giờ “ra khỏi” giới hạn của không gian, vì quĩ đạo của bạn luôn luôn vòng cung và rồi sẽ đưa bạn trở lại chỗ cũ.

Đây là một ví dụ để bạn hiểu thêm: hãy tưởng tượng một chiếc máy bay bay từ New York đến San Francisco. Nếu bay thẳng một đường, khi đến San Francisco, máy bay đã bay được ba ngàn cây số trên không. Nhưng muốn bay từ New York đến San Francisco, thật sự máy bay phải bay theo đường cong. Lý do là vì trái đất cong, và nếu máy bay tiếp tục đường bay cong như thế, cuối cùng rồi cũng trở lại vị trí cũ. Nếu máy bay bay theo đường thẳng, nó sẽ bay lạc trái đất và vào không gian.

Các nhà thiên văn tin rằng không gian có hình vòng cung theo một cách riêng biệt. Đường vòng cung ấy không đơn giản như của mặt đất. Hình ảnh của đường vòng cung ấy không thể vẽ trên giấy hay hình dung được. Tuy nhiên, đường vòng cung không gian có thể tính được bằng toán học hết sức phức tạp.

Vì vậy nếu được bay mãi quanh trái đất mà không bị lạc ra khỏi quĩ đạo, thì bạn có thể bay trong không gian bao lâu bạn muốn, miễn là đừng bao giờ “ra khỏi” không gian.