Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Ai đã viết những bài đồng dao đầu tiên?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Không có trẻ em Việt Nam nào lớn lên mà không thuộc lòng các bài “Chi chi chành chành”, “Con mèo mà trèo cây cau”… Chúng ta gọi đó là những bài đồng dao.

Những bài đồng dao đầu tiên xuất hiện trong một tập truyện cổ tích do một người Pháp tên Charles Per- rault xuất bản năm 1697. Nhưng có lẽ cái tên đồng dao đã được người ta biết từ lâu như là tên gọi của những người đàn bà trong làng chuyên kể chuyện.

Người ta kể rằng có một thợ in người Boston, tên là Thomas Fleet, năm 1719 đã in ra một tập sách tên là “những bài hát cho Mẫu giáo” hay “đồng dao cho trẻ em”. Nhưng nay chẳng tìm thấy một bản in nào còn sót lại.

Hầu hết các bản đồng dao không phải sáng tác cho lứa tuổi mẫu giáo. Trong suốt thế kỷ thứ 16 ở Anh, người lớn thường hát những bản tình ca, hợp ca và hát đuổi, các bà mẹ thường hát những bài ru con và do đó những bài hát ấy lan truyền đến các nhà giữ trẻ.

Cũng có những bài đồng dao liên hệ đến những biến cố chính trị, được người ta học thuộc lòng và hát khắp mọi nơi. Trẻ em nghe được, có khi thì nhớ điệp khúc, có khi thì nhớ vài đoạn và chắp nối thành những bài ca của riêng chúng.