Biển chứa bao nhiêu nước?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 7 – Arkady Leokum

Nước trên trái đất là một đặc trưng chủ yếu để phân biệt trái đất với các hành tinh khác trong đại gia tộc Thái dương. Nước là nhân tố quan trọng để hình thành và hợp thành sinh vật. sinh vật nguyên thủy trên trái đất sinh ra ở biển, không có nước thì không có sinh vật. Rút cuộc thì biển chứa bao nhiêu nước?

Theo tài liệu dự tính, tổng lượng nước trên bề mặt trái đất khoảng 1,39 tỷ km3, biển chứa khoảng 1,34 tỷ km3 chiếm 96,5% tổng lượng nước, bao gồm nước ở các sông ngòi, hồ đầm, băng và nước ngầm, song phần nước này chính là nguồn nước ngọt chủ yếu cho sự sinh tồn và phát triển của nhân loại.

Lượng nước biển rất nhiều, độ sâu bình quân của nước biển là 3700m; phần lục địa phía trên mặt biển có độ cao bình quân là 870m, có nghĩa là mười tổng thể tích lục địa vẫn lấp không đầy biển cả! Nếu đem nước biển phủ bằng lục địa thì lớp nước sâu tới hơn 2600m, còn đem nước biển phủ hết lục địa thì chiều dày lớp nước khoảng 9000m, đỉnh núi cao nhất thế giới Everest cũng bị nhấn chìm.

Điểm sâu nhất của biển là hố sâu Mariana, sâu tới 11.034m, diện tích vùng biển có độ sâu từ 3.000 – 6.000m, chiếm tới 3/4 diện tích biển.

Thể tích và độ sâu nước biển khá lớn, đối với cả trái đất mà nói thì nước biển chỉ phủ một lớp mỏng trên mặt ngoài trái đất, chiều dày lớp nước chỉ là 1/1.600 bán kính trái đất, thể tích nước biển chỉ là 1/800 thể tích trái đất.