Có thật là dân số thế giới hiện nay nhiều hơn là tất cả những người đã từng sống?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Dân số của trái đất hiện nay là khoảng 6,2 tỉ và đúng rằng đây là con số lớn nhất từ xưa tới giờ: gấp đôi dân số của những năm 1960 và gấp 6 lần con số của năm 1800. Vấn đề là, mặc dù dân số thế giới đã bùng nổ trong những thập kỉ gần đây, nó đã tăng trưởng ở một tốc độ khá lớn trong nhiều thế kỉ và khi cộng lại nó sẽ thành một con số rất lớn. Để ước lượng xem nó lớn tới mức nào, các nhà nhân chủng học phải sử dụng các dữ liệu lịch sử để tạo ra các biểu đồ mô tả dân số thế giới ở các thời điểm khác nhau. Các biểu đồ này thường cho thấy một đường thẳng khá ổn định và dốc lên dần dần cho tới giữa thế kỉ 18 thì đường thẳng đó bắt đầu vút thẳng lên. Việc chuyển các biểu đồ này thành một ước đoán về tổng số người đã từng sống thì cần phải đưa ra một số giả định, đương nhiên bao gồm cả thời điểm bắt đầu của nhân loại. Ví dụ, giáo sư nhân chủng học nổi tiếng của Canada Nathan Keyfitz đã chọn thời điểm một triệu năm TCN là thời điểm mà chỉ có hai người trên hành tinh này. Mặc dù chắc chắn nhiều người sẽ phản đối cách chọn này, điều đó cũng không thành vấn đề: tổng số người từng đi trên trái đất cuối cùng đã trội hơn dân số hiện nay rất nhiều lần, với khoảng 60 tới 100 tỉ người. Nói cách khác, những người đang sống đại diện cho không hơn 10% tổng số người đã từng sống.

Do một sự trùng hợp kì lạ (lần đầu tiên được lưu ý bởi nhà văn khoa học giả tưởng Arthur C.Clarke), trong thiên hà của chúng ta cũng có khoảng 100 tỉ ngôi sao. Do đó mỗi người đã từng sống đều có được một ngôi sao chiếu mệnh.