Hồng cầu là gì?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Hầu hết các tế bào trong máu là hồng cầu. Có hàng triệu triệu hồng cầu lưu thông trong mạch máu.

Hồng cầu chứa một chất protein gọi là huyết cầu tố. Huyết cầu tố là một chất có màu, chứa chất sắt. Máu của chúng ta đỏ nhờ sự tổng hợp giữa huyết cầu tố và oxy.

Nhưng huyết cầu tố lại có một chức năng khác quan trọng hơn việc tạo màu của máu, đó là khả năng kết hợp lỏng lẻo với oxy, nhờ đó các hồng huyết cầu có thể cung cấp oxy cho các tế bào của cơ thể.

Oxy là một phần không khí hít vào phổi. Hồng cầu trong mạch máu đi qua phổi, ở đấy huyết cầu tố tiếp nhận oxy. Hồng cầu luân lưu theo mạch máu, tải oxy đến các tế bào cơ thể.

Khi oxy được tách ra, huyết cầu tố tiếp nhận carbon dioxid từ các tế bào. Chất khí này không cần thiết, được tạo nên khi các tế bào phân hủy thức ăn. Hồng cầu mang đầy chất carbon dioxid lại trở về phổi.

Ở đây sự trao đổi xảy ra. Carbon dioxid bị loại (được thở ra ngoài) và oxy được thu nhận. Sau đấy hồng cầu tiếp tục trên đường luân lưu, mang oxy đến các tế bào khắp cơ thể.

Các thức ăn chứa sắt rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta vì chất sắt điều hòa sự sản xuất các tế bào máu đỏ và làm tăng lượng hồng cầu trong các tế bào ấy.