Khám nghiệm tử thi là gì?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Chúng ta thường đọc trong báo thấy nói về những cuộc khám nghiệm tử thi được thực hiện đối với những người chết vì bệnh hay chết không rõ nguyên nhân, hay ám sát.

Sự khám nghiệm tử thi là khám xét một cơ thể sau khi chết. Mục đích là để khẳng định lý do của cái chết. Công việc được thực thi bằng cách kiểm soát từng bộ phận cơ thể người chết, sau đó dùng những khảo sát hóa học hay nhờ kính hiển vi xem xét những mô lấy ra từ cơ thể.

Sự khám nghiệm này phải được sự đồng ý của thân nhân ruột thịt. Nó cũng giống như một cuộc phẫu thuật được một nhóm y bác sĩ thực hiện. Cuộc phẫu thuật phải được thực hiện thế nào để càng ít bị xáo trộn về cơ thể càng tốt. Không được để lại bằng chứng nào chứng tỏ là có khám nghiệm tử thi khi những dịch vụ mai táng được tiến hành cho người chết.

Tại sao phải cần khám nghiệm tử thi? Có khi bác sĩ không biết chắc lý do gây nên cái chết của nạn nhân. Nên cần phải khám nghiệm tử thi để làm sáng tỏ vấn đề này và có thể cứu sống một người nào đó trong tình huống tương tự trong tương lai.

Sự khám nghiệm tử thi có thể giúp phát giác một điều gì đó về bệnh lý, có thể rất quan trọng, để cứu những người thân của những người đó còn sống sót. Đôi khi sự khám nghiệm tử thi được thực hiện để xác minh một xác chết mà không thể dùng cách nào khác để xác minh. Sự khám nghiệm tử thi còn giúp biết được thời gian của cái chết, điều này rất quan trọng, khi cái chết không rõ nguyên do hay khi người chết bị cưỡng hiếp.

Sự khám nghiệm tử thi đã được thực hiện cách đây hàng trăm năm, giúp cho người ta tìm hiểu về cơ thể con người và bắt đầu khoa cơ thể học.