Khí carbon dioxid (khí CO ) là gì?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Carbon dioxid là một hỗn hợp thường dưới hình thức là một chất khí. Nó có thể trở thành một chất rắn nếu hạ nhiệt độ xuống đủ lạnh.

Trong không khí chỉ có một lượng nhỏ khí carbon dioxid, vào khoảng một lít trong 2.560 lít không khí. Hầu hết chất carbon dioxid đều tan vào không khí, khi cây cối hay các mô động vật, là những chất có chứa carbon, bị thối rữa. Nhiên liệu do carbon tạo nên như gỗ và than, khi cháy sản sinh một lượng lớn carbon dioxid.

Cơ thể con người cần một lượng nhỏ carbon dioxid để sống. Nó kiểm tra nhịp đập của trái tim và những chức năng khác nữa của cơ thể. Nhưng nếu hít nhiều car- bon dioxid thì có hại và có khi còn bị ngộp thở.

Khi thở con người lấy oxy từ không khí, oxy này hòa vào máu. Trong máu, nó kết hợp với thức ăn và biến đổi ra carbon dioxid. Sau đó carbon dioxid trở về phổi và được thở ra ngoài.

Người và loài vật nhận oxy và thải carbon dioxid. Trái lại, cây cối cần hấp thu carbon dioxid để sống. Điều này giữ cho việc cung cấp oxy và carbon dioxid tương đối ổn định.

Carbon dioxid được sử dụng nhiều trong thương mại, thông dụng nhất là dùng làm “ga sủi bọt” trong nước giải khát.