Liên hiệp Quốc được bắt đầu như thế nào?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Công tác đầu tiên trong việc thiết lập Liên Hiệp Quốc được thực hiện bởi bộ ngoại giao Hoa Kỳ trong thế chiến thứ hai.

Trong hội nghị các ngoại trưởng ở Moscow năm 1943, bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Cordell Hull đã thuyết phục liên bang Xô Viết, vương quốc Anh và cộng hòa Trung Hoa đồng ý thiết lập một tổ chức quốc tế để giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế và mở rộng cho tất cả các nước yêu hòa bình.

Năm tiếp theo, trong hội nghị Dumbarton Oaks ở Washington, đại diện của liên bang Xô Viết, vương quốc Anh, cộng hòa Trung Hoa và Hoa Kỳ đồng ý những nét chính của kế hoạch. Nhưng con đường vẫn còn dài.

Năm 1945 ở hội nghị Yalta thuộc liên bang Xô Viết, ba nước Mỹ, Anh, Nga đồng ý tổ chức một hội nghị ở San Francisco để thực hiện kế hoạch cho tổ chức mới này. Hội nghị có tất cả các nước đồng minh trong thế chiến thứ hai chống phe trục phát xít tham dự. Hiến chương của tổ chức cũng đã được soạn thảo sau đó. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại San Fran- cisco từ 25 tháng 4 đến 26 tháng 6 năm 1946 với 46 thành viên và về sau tăng lên thành 50 thành viên. Nơi đây hiến chương Liên Hiệp Quốc đã được soạn thảo.

Liên Hiệp Quốc không chỉ là một tổ chức gìn giữ hòa bình mà còn có các công tác khác chẳng hạn như mang đến sự hợp tác kinh tế và xã hội, làm cho người ta biết tôn trọng nhân quyền, và giúp đỡ những lãnh thổ tự trị phát triển kinh tế và chính trị.