Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Lực lượng cảnh sát đầu tiên được hình thành ở đâu?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 1 – Arkady Leokum

Ở Hoa Kỳ có hai hệ thống tổ chức cảnh sát: một của tiểu bang, một của liên bang. Và ngay trong một tiểu bang thì tổ chức cảnh sát của Hoa Kỳ có cảnh sát thị xã (town), cảnh sát thành phố (city), cảnh sát quận (county), cảnh sát tiểu bang (state). Trong khi đó hầu hết các nước, tổ chức cảnh sát là một tổ chức thống nhất và là một phần của chính quyền và quyền lực nhà nước.

Tổ chức cảnh sát đã có từ thời xa xưa trong lịch sử. Tù trưởng một bộ lạc thời xưa dựa vào các “chiến sĩ” của bộ lạc để duy trì an ninh, trật tự và luật lệ của bộ lạc. Các Pharaoh của Ai Cập cổ cũng làm như vậy: sử dụng lính trong công việc cảnh sát. đầu Công nguyên, Caesar Augustus (Hoàng đế La Mã) đã thành lập lực lượng cảnh sát đặc biệt cho kinh thành La Mã và tổ chức này tồn tại cho mãi đến thế kỷ thứ tư sau Công nguyên. Nhưng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát này lúc đó chỉ là thực thi lệnh của Hoàng đế.

Trong khoảng thời gian từ năm 700 đến năm 800 nảy sinh một ý tưởng mới liên quan đến lực lượng cảnh sát. Thay vì thi hành lệnh của nhà vua chống lại nhân dân, lực lượng cảnh sát trở thành cơ quan tăng cường hiệu năng của luật pháp và bảo vệ nhân dân. Ý tưởng này đã ảnh hưởng đến sự phát triển lực lượng cảnh sát tại nước Anh và sau này tại Hoa Kỳ.

Nước Anh phát triển cảnh sát thành hai ngành: canh gác (watch) và tuần tra (ward). Ngành canh gác có nhiệm vụ canh gác ban đêm và ngành tuần tra có nhiệm vụ canh gác tuần tra ban ngày. Thật ra công việc của hai ngành này không khác nhau là mấy, có khác chăng là thời điểm hoạt động. Nước Anh đã “xuất khẩu” cách tổ chức này sang thuộc địa Hoa Kỳ (lúc ấy Hoa Kỳ chưa tuyên bố độc lập). Nhưng lúc đó họ là những người tình nguyện trên 16 tuổi, khỏe mạnh, tuần phòng ban đêm dưới sự chỉ huy của cảnh sát và không lãnh lương. Hầu hết các thị xã và thành phố vẫn duy trì lối tổ chức này cho đến đầu thế kỷ XIX.

Sử dụng cảnh sát làm việc ban ngày – ở Hoa Kỳ – chỉ bắt đầu tại Boston từ năm 1838 với… sáu cảnh sát viên. Năm 1845 tiểu bang New York và năm 1856 tiểu bang Pensyl- vania đã thông qua đạo luật làm nền tảng cho lực lượng cảnh sát hiện đại ở Hoa Kỳ. Thời trước, cảnh sát không mặc đồng phục hay mang súng. Nhưng, vào năm 1856, cảnh sát thành phố New York đã cung cấp đồng phục cho cảnh sát của mình. Và chẳng bao lâu sau, các thành phố khác cũng bắt chước hành động này.