Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Người tiêu dùng được hưởng những quyền lợi nào?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 9 – Arkady Leokum

Bạn mua sắm và sử dụng món đồ gì đó, bạn đã là người tiêu dùng. Bạn biết không, người tiêu dùng sẽ có quyền:

Tìm hiểu tình hình giá cả, chất lượng hàng hóa và dịch vụ.

Tự do lựa chọn hàng hóa và dịch vụ.

Mua hàng hóa và dịch vụ, được bảo đảm về an toàn, vệ sinh, số lượng, chất lượng và giá cả.

Hàng hóa mua nếu không phù hợp tiêu chuẩn chất lượng có quyền yêu cầu sửa chữa, đổi hoặc trả lại.

Khi vì nguyên nhân của bản thân hàng hóa và dịch vụ mà bị tổn thất về tinh thần và vật chất thì có quyền đòi bồi thường hoặc khiếu nại.

Có quyền thì hẳn nhiên phải đi kèm với nghĩa vụ.

Nghĩa vụ của người tiêu dùng đó là:

Tuân theo đạo đức chung của xã hội, tôn trọng lao động và dịch vụ của người kinh doanh sản xuất.

Khi chọn mua phải có ý thức giữ gìn hàng hóa.

Nên theo hướng dẫn lắp ráp, sử dụng và giữ gìn hàng hóa.

Khi khiếu nại nên trung thật và cung cấp những chứng nhận mua hàng và có chứng cứ.