Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing

Tại sao châu chấu lại bay thành đàn?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 7 – Arkady Leokum

Có một số nhà khoa học cho rằng: hoạt động sinh lý của chúng đặc biệt dồi dào và cần có nhiệt độ cơ thể tương đối cao, nếu kết thành đàn thì một mặt do đông đúc có thể giữ được nhiệt độ cơ thể, một mặt còn bổ sung được nhiệt lượng từ môi trường xung quanh, làm tăng nhiệt độ cơ thể.

Một đặc điểm khác của châu chấu là tính di dời (di chuyển, chuyển chỗ). Đàn châu chấu bay thuận chiều