Tại sao nhện không bị dính vào mạng của chúng?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12 – Arkady Leokum

Những con nhện sinh ra nhiều sợi tơ nhện để xây dựng nên mạng của chúng, nhưng chỉ một sợi trong số đó là có tính dính. Chất keo nằm dọc theo sợi tơ dưới dạng hạt nhỏ và nhện bước đi vào giữa những hạt này khi tiến về phía con mồi của mình.