Tại sao tóc lại có nhiều thứ?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 2 – Arkady Leokum

Về hình dạng tự nhiên thì đã có tóc duỗi, tóc quăn tít, tóc quăn vừa; về màu sắc thì có tóc đen, tóc nâu, tóc bạch kim… màu và loại tóc là do di truyền.

Cấu trúc chung của tóc không khác biệt nhau lắm giữa các chủng tộc của loài người. Thế nhưng hình dạng, màu sắc, độ bền và nếu đưa một đoạn tóc lên kính hiển vi thì tóc của người ta lại rất khác nhau. Cũng may, sự khác biệt ấy cũng chỉ thu hẹp vào vài ba kiểu mẫu, cho nên tóc là một trong những cách tốt nhất để nhận ra chủng tộc của một người. Tóm lại, sợi tóc trên đầu bạn mang dấu ấn của chủng tộc bạn.

Dựa trên cấu trúc của tóc, ta có thể phân loại tóc của loài người thành ba loại: một, loại ngắn và xoăn tít gọi là loại “len”. Cắt ngang sợi tóc loại này ta thấy nó không tròn mà lại có hình bầu dục. Màu thì luôn luôn hầu như đen nhánh và đó là tóc của hắc chủng với hai ngoại lệ.

Hai, loại dài, thẳng, rũ, thô. Cắt ngang sợi tóc loại này ta thấy nó tròn, màu đen, không có trường hợp ngoại lệ. đây là tóc của người Trung Hoa, Mông Cổ và thổ dân châu Mỹ.

Ba, loại dợn sóng, cong, mềm, mượt như tơ. Cắt ngang sợi tóc loại này ta thấy nó hình quả trứng (bầu dục tròn). đây là loại tóc của người Âu. Màu chủ yếu là màu sáng, cũng có màu đen – nâu, râu bắp.

Có thể có một loại thứ tư gọi chung là “frizzy” (quăn), là tóc của thổ dân châu Úc. Tóc uốn dợn sóng nói chung, về cấu trúc, thuộc loại tóc duỗi, thẳng. Tóc càng sóng (rũ) bao nhiêu thì càng “cứng” bấy nhiêu.

Nói đến màu của tóc còn phức tạp nữa. Có loại có nhiều màu, có loại thì không. Loại tóc dợn sóng là loại có nhiều màu nhất. đó là lý do, trong số những người Âu chính gốc ta thấy có người tóc đen nhánh bên cạnh người có tóc nâu, vàng nhạt. Màu tóc vàng nhợt có nhiều ở Bắc Âu nhưng ít ở Nam Âu. Trong chủng tộc tóc thẳng, rất ít người có tóc màu lợt. Chủng tộc tóc quăn (frizzy, khác với tóc xoắn crisp) và chủng tộc tóc dợn sóng có số tóc màu hung hung ngang nhau. Nhưng tóc màu hung hung chỉ liên hệ đến từng cá nhân, không có chủng tộc tóc đỏ.