Trái đất vận hành nhanh hay chậm?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Trái đất như ngày nay hầu hết chúng ta đều biết có hai loại chuyển động. Nó quay quanh trục của nó và quay quanh mặt trời theo một quĩ đạo.

Chuyển động thứ nhất của trái đất được con người khám phá là sự quay quanh trục của nó. Sự quay này tạo nên sự mọc và lặn của mặt trời một cách rõ ràng, của mặt trăng và sao cũng như sự thay đổi ngày và đêm. Thời gian quay 3600 (một vòng quay đầy đủ của trái đất) mất 23 giờ, 56 phút và 4,091 giây.

Người ta tin rằng vận tốc quay của trái đất không bao giờ thay đổi, hay bất biến trong khoảng một phần ngàn giây qua bao thế kỷ. Nhưng cũng có biến đổi chút ít vì sự ma sát của thủy triều và sự biến đổi trong lòng đất, ngày của chúng ta có thể dài ra với vận tốc khoảng một phần ngàn giây / một thế kỷ (các nhà khoa học đo đạc chúng và rất thích thú đối với những chi tiết nhỏ nhặt như thế).

Trái đất cũng xoay quanh mặt trời. Tại một vài điểm trong quĩ đạo, trái đất ở gần mặt trời hơn những điểm khác. Khi điểm ấy gần với mặt trời nhất, ta gọi là cận điểm (perihelion) khi điểm ấy xa nhất, ta gọi là viễn điểm (aphelion). Vận tốc của trái đất cũng như tất cả các hành tinh vận hành trong quĩ đạo, vận tốc tùy thuộc vào khoảng cách của chúng đến mặt trời. Một hành tinh duy chuyển nhanh hơn khi gần mặt trời, càng xa càng chậm hơn. Do đấy ở cận điểm, nó di chuyển nhanh nhất và ở viễn điểm, nó di chuyển chậm nhất. Vì khoảng cách từ trái đất đến mặt trời không phải lúc nào cũng cố định mà vận tốc của quĩ đạo liên tục thay đổi.