trên thế giới, loài rắn nào lớn nhất?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 5 – Arkady Leokum trên thế giới có hơn hai ngàn loại rắn. Rắn là loài làm cho con người ghê sợ đến nỗi người ta thêu dệt đủ thứ chuyện sai lầm về chúng. một trong những sai lầm ấy là có loại rắn khổng lồ dài tới 18m đến 20m.

Thật ra làm gì có rắn nào dài tới cỡ đó, dù là con trăn đi nữa. Con trăn thuộc loại lớn nhất có tên là Anaconda sống ở miền nhiệt đới Nam mỹ. Có lần, ở thượng nguồn sông Orinoco phía đông Columbia người ta bắt được một con dài 11,5m. Ở những nơi hẻo lánh như vậy có thể có những con lớn, dài hơn mà người ta chưa gặp. một loại trăn lớn khác có tên là “Python colossus”. Ngày 15-4-1963, tại “Sở thú Cao nguyên” (Highland Park Zoological Gardens) Hoa Kỳ có một con trăn loại này bị chết và cũng chỉ dài có 8,85m. Trước khi nó chết sáu năm, có lần người ta cân và lúc đó nó nặng 144kg. Hầu hết giống trăn “Py- thon” đều sống ở đông Nam Á và ở quần đảo Philippines.

Trăn “Python Ấn độ” được tìm thấy ở Ấn độ và mã Lai có thể có chiều dài từ 7m đến 7,8m. Trăn “Py- thon đá” ở châu Phi cũng có chiều dài tương tự. Trăn “Python kim cương” ở châu Úc và Tân Guinea thì chỉ dài chừng 6,5m đến 7m. Chẳng hiểu vì sao mà giống trăn có tên là “Boa” sống ở mexico, ở Trung và Nam mỹ lại được đồn đại là “bự” nhất khi mà chưa bao giờ người ta thấy một con dài hơn 5m.

Hổ mang chúa, một chi phái khác của họ nhà rắn cũng chỉ dài tối đa vào khoảng 5,5m. Tại Hoa Kỳ, con rắn lớn nhất là bao nhiêu? Hình như ở Hoa Kỳ không có giống rắn lớn.

Giống rắn lớn nhất ở Hoa Kỳ là “rắn chuông lưng nạm kim cương”. Tiếng là lớn nhất nhưng cũng chỉ chừng 2,5m. Loại rắn có tên là “gà con đen”, “hổ trâu”, “hoàng xà” – sống ở Hoa Kỳ – chiều dài tối đa cũng chỉ khoảng 2,7m-2,8m. Rắn độc dài nhất là “hổ mang chúa” và rắn độc nặng ký nhất là loại “rắn chuông lưng nạm kim cương”.