Có phải phụ nữ thường sống lâu hơn đàn ông?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Các nghiên cứu gần đây cho rằng phụ nữ duy trì được một hệ miễn dịch phòng chống bệnh tật thật mạnh lâu hơn đàn ông. Tuy nhiên, cách giải thích được chấp nhận rộng rãi nhất là do đàn ông thường phải tiếp xúc với những việc nguy hiểm tới tính mạng – ít nhất là ở những nước mà việc sinh con hiện giờ đã tương đối an toàn cho bà mẹ.