Người Cro-Magnon là người nào?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 10 – Arkady Leokum

Trong quá trình phát triển của loài người qua bao ngàn năm, đã có lúc con người sống ở hang. Có lẽ, người ở hang có quá trình lý thú nhất là người Cro-Magnon, họ sống ở châu Âu, cuối Thời đại băng hà.

Họ được gọi tên là Cro-Magnon, đơn giản là vì hài cốt đầu tiên của những người sống ở hang này được tìm thấy ở một địa điểm tên là Cro-Magnon ở miền nam nước Pháp. Điều lý thú là những chuyên gia nghiên cứu về bộ xương của người Cro-Magnon đầu tiên cho biết loại người này rất thông minh. Nếu ngày nay còn sống, họ có thể là nhà khoa học, nhà ngoại giao hay một nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Người Cro-Magnon sống vào những thời kỳ khó khăn nhất, bao quanh là thú dữ và đầy rẫy sự hiểm nguy. Nhưng mặc cho mọi chuyện xảy ra, họ vẫn có thì giờ để vẽ những bức tranh tuyệt vời trên các thành của hang động. Những bức tranh ấy bây giờ vẫn còn và được ngưỡng mộ về kỹ năng và vẻ đẹp của chúng.

Những người này cũng có một đời sống xã hội khá phát triển. Họ sống thành gia đình, và vì họ đi săn thành từng nhóm, ắt hẳn họ đã sống trong những bộ tộc. Họ tin tưởng vào thế giới tâm linh – người chết sẽ lên trời và ở vào một thế giới khác.

Dần dần, họ làm được những công cụ bằng đá hoàn chỉnh hơn và tạo được vũ khí mới. Họ học cách chạm hình vào đầu lũi lao nhọn bằng sừng hoặc xương. Họ cũng phát minh những chiếc gậy để ném làm vũ khí. Đàn bà học cách thuộc da và may thành quần áo với kim bằng xương. Do đó người Cro-Magnon, như chúng ta thấy, rất thông minh và tiến tới một giai đoạn khá cao của sự phát triển.