Phương pháp

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 19. Mẹ Mia làm hết mọi việc

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn ➞ Ngày…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 18. Bạn còn có thể làm được gì nữa?

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Trong chương…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 17. Quy tắc đơn giản cho trẻ học mẫu giáo

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Với mỗi…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 16. Hành động thay cho lời nói

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Liệu bạn…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 15. Khen thưởng

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Ghi nhớ…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 14. Làm gì khi trẻ ra khỏi phòng?

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Trong thời…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 13. Cơ hội cuối cùng: phương pháp “ngồi yên trên ghế”

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Phương pháp…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 12. Học từ những phương pháp logic

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Các chuyên…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 11. Sử dụng kỹ thuật “đĩa xước”

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Như tôi…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 10. Kế hoạch ba bước

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Bước một:…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 9. Kế hoạch đặt giới hạn

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Trong chương…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 8. Khi phụ huynh có phản ứng thù địch

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn NHỮNG PHẢN…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 7. “Chúng ta đã làm gì sai?” Những sai lầm cha mẹ hay mắc phải

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Không hiệu…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 6. Nếu con bạn có thể tự nín khóc, bạn càng có lý do quan tâm và chơi cùng con hơn

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Con bạn…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 5. Những biện pháp hiệu quả khiến trẻ không cố gây chú ý nữa

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn BẠN ĐÃ…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 4. Tất cả các bậc phụ huynh đều mắc sai lầm

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Trong chương…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 3. Nên chọn những quy tắc nào?

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn TỪ CÁC…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 2. Con tôi nên học theo quy tắc nào?

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Quy tắc…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Phương pháp

Phần 1. Đứa trẻ nào cũng cần theo phép tắc

Từ khóa tìm kiếm: Người Đức dạy con học các quy tắc – Annette Kast-Zahn Trong chương…